Kontakt: + 48 799 721 649

kontakt@termhaus.com

7.00-16.00

Poniedziałek-Sobota

 

KORZYŚCI Z MIĘKKIEJ WODY - MIĘKKA WODA:

      

 

 • Znakomicie nadaje się do mycia i prania.
 • Przyczynia się do zredukowania kosztów obsługi instalacji.
 • Miękka woda jest przyjemniejsza w dotyku.
 • Chroni ubrania podczas prania.
 • Wymaga zużycia mniej energii podczas np. prania.
 • Pozwala oszczędzić pieniądze i przyspiesza zwrot poniesionych nakładów.

Aby uzyskać wodę miękką, montujemy w instalacji zmiękczacz SaoCal. Zmiękczacz powinien być zamontowany na zasilaniu, jak najbliżej wodomierza, zaraz za filtrem mechanicznym wody pitnej. Zalecamy stosować filtry typu Drufi+, Drufi+ Max, 6380 kołnierzowy.Ograniczeniem stosowania zmiękczacza może być duża zawartość żelaza i manganu w wodzie. Substancje te powodują szybką degradację żywic, dzięki którym możemy zmiękczać wodę. W takim przypadku zamiast filtra mechanicznego zalecamy zamontowanie odżelaziacza SaoCal Fe. Oprócz funkcji usuwania żelaza/manganu, odżelaziacz działać będzie także jako filtr mechaniczny wody pitnej.

 

Zmiękczacz składa się z następujących elementów:

 • nowoczesny sterownik z ekranem dotykowym, zarządzający pracą całego urządzenia,
 • zawór,
 • butla z żywicą jonowymienną,
 • zbiornik na sól i solankę, z osprzętem pozwalającym na przeprowadzenie regeneracji.

W sterownikach zmiękczaczy SaoCal, regeneracja opiera się na metodzie objętościowej pomiaru przepływu, co oznacza, że nastąpi wtedy, gdy została pobrana określona ilość wody uzdatnionej/miękkiej. Istnieje też możliwość uruchomienia regeneracji natychmiastowej.

Żywica jest przepłukiwana w kierunku przeciwnym (niż podczas uzdatniania) – złoże jest oczyszczane, dzięki czemu łatwiej przeprowadzona zostanie wymiana jonowa przy minimalnym zużyciu soli.Złoże żywicy przepłukiwane jest solanką pobieraną ze zbiornika z solą – "kamień" (jony wapnia i magnezu) usuwany jest ze złoża do kanalizacji.

 
Do zmiękczacza pobrana zostaje woda za pomocą której do ścieków usuwane są resztki kamienia, soli. Kolejny roztwór wody z solą zostaje przygotowany bezpośrednio przy następnej regeneracji z wody miękkiej. W czasie trwania cyklu przygotowania solanki, na wyjściu zmiękczacza dostępna jest woda miękka.

Do przygotowania solanki zalecamy używania soli w blokach typu Broxo Block, ewentualnie soli tabletkowej.

                         

Zmiękczanie polega na wymianie jonowej. Jony wapnia i magnezu (będące przyczyną twardej wody) są wychwytywane i podmieniane jonami sodu przez żywicę jonowymienną Lewatit. Są to żywice monosferyczne, określane jako silnie kwaśny kationit. Żywice jonowymienne Lewatit charakteryzują się wysoką wydajnością i długą żywotnością przy bardzo małej utracie sprawności.Pomimo tego, w pewnym momencie złoże ulegnie tzw. wyczerpaniu. Musi nastąpić jego regeneracja.

                         

Aby móc ocenić, co zyskujemy montując zmiękczacz SaoCal,

musimy powiedzieć kilka słów o twardej wodzie i kłopotach jakie może spowodować.

       

 

Twarda woda, to woda, która zawiera dużą ilość (jonów) wapnia i magnezu. Innymi słowy, twardość wody - jest to cecha wody, będąca funkcją stężenia soli wapnia, magnezu i innych metali, które są zdolne do tworzenia soli na wyższym niż pierwszy stopniu utleniania.

 Wyróżniamy dwa rodzaje twardości:

 • Twardość węglanowa (przemijająca) - rodzaj twardości, która jest wywoływana głównie przez wodorowęglany: wapniowy Ca(HCO3)2 oraz magnezowy Mg(HCO3)2. Związki te przy ogrzewaniu wody rozkładają się do nierozpuszczalnych węglanów tworzących kamień kotłowy.
 • Twardość niewęglanowa, zwana też trwałą to rodzaj twardości wody, która jest wywoływana głównie przez sole wapnia magnezu. Najczęściej są to siarczany dające trudny do usunięcia kamień gipsowy (np. CaSO4) oraz chlorki. Sole te mogą być naturalnie obecne w wodzie jak i powstawać wtórnie, np. w trakcie jej gotowania.
Ogólna twardość wody jest sumą twardości węglanowej i trwałej.
 
Może być wyrażana w kilku skalach: niemieckiej, francuskiej, angielskiej lub w ilości milivali jonów Ca2+ na litr albo ilości miligramów CaCO3 w litrze wody. W Polsce ogólna twardość wody przeznaczonej do spożycia, wg norm może zawierać się w przedziale 60-500 mgCaCO3/litr

Porównanie skal twardości:

 • stopnie niemieckie (°n lub °d) – 1°n = 17,86 mg CaCO3 w 1 litrze wody,
 • stopnie francuskie (°f) – 1°f = 10,00 mg CaCO3 w 1 litrze wody,
 • milivalale na litr (mval/l) – 1 mval = 1 miligramorównoważnik (0,5 milimol) jonów Ca2+ oraz 1 mval = 50 mg CaCO3 w 1 litrze wody.
1 stopień niemiecki [ºn] – jest równy takiej ilości soli zawartych w wodzie, która jest równoważna pod względem chemicznym 10mg CaO.1 stopień francuski [ºf] – jest równy takiej ilości soli zawartych w wodzie, która jest równoważna pod względem chemicznym 10mg CaCO3.
 
Niemiecka skala twardości wody (w nawiasie przybliżona zawartość CaCO3 w mg/l):0 – 4  bardzo miękka (0 - 70)4 – 8  miękka (70 - 140)8 – 12  średnio twarda (140 - 210)12 – 18  dość twarda (210 - 320)18 – 30  twarda (320 - 530)> 30  bardzo twarda (>530)

Można przyjąć, że woda miękka ma nie więcej niż 8°n.Woda dostarczana przez wodociągi najczęściej waha się w granicach od kilku do kilkunastu °n. Lecz zdarza się, że woda bywa dużo twardsza! Bardzo często taka sytuacja ma miejsce, gdy zaopatrujemy w wodę dom lub miejscowość z własnego ujęcia lub studni.

 

Czy twardość wody ma jakieś znaczenie?

TAK. I to w wielu codziennych sytuacjach!
 
  - codzienne gotowanie wody – używając wody twardej dno, ścianki czajnika i garnków pokryte biały osadem – to węglan wapnia – kamień kotłowy. Źle wygląda, za to doskonale izoluje, przez co na zagotowanie wody zużywasz przynajmniej 20% energii dodatkowo. Ekspres do kawy posiada przewody o małych przekrojach, które w połączeniu z przepływowym charakterem podgrzewania wody są wyjątkowo podatne na zarastanie kamieniem.
 

 

 

- mycie naczyń – przy myciu ręcznym trzeba od razu wycierać, bo powstanie biały osad, a przy myciu w zmywarce trzeba używać zmiękczaczy dla ochrony grzałki elektrycznej nabłyszczacza, aby nie powstawał biały osad na naczyniach.

 

 

- pranie – woda twarda osłabia działanie detergentów zużywa się ich dwa razy więcej niż powinno przez co tkaniny szybko tracą pierwotne kolory Woda twarda usztywnia tkaniny, więc dodaje się środek zmiękczający, ten z koleiniszczy włókna, skracając trwałość tkanin o ok. 33%!

 

 

- codzienna higiena – mycie w twardej wodzie znacząco zwiększa zużycie środków pielęgnacyjnych: mydła, szamponu oraz wymusza stosowanie kremów nawilżających i odżywek, aby przywrócić naturalną miękkość skóry i włosów. Oszczędność mydła i szamponu to ok. 70%!

 

 

- sprzątanie – używając twardej wody zużywamy dużą ilość detergentów, a to wiąże się ze zwiększonym zużyciem wody o ok. 30%, co z kolei wydłuża znacząco czas samej pracy.

 

 

- podgrzewanie ciepłej wody użytkowej – w przypadku twardej wody w wymienniku płytowym powstanie warstwy kamienia kotłowego może nie tyle osłabić jego sprawność, co zupełnie go zablokować wymuszając kosztowną naprawę/wymianę. Nieco lepiej jest w podgrzewaczach zasobnikowych wymiennikiem rurowym, tutaj będziemy mieli do czynienia ze stopniową utratą sprawności, aż wyczerpie się nasza cierpliwość i poddamy zasobnik żmudnemu czyszczeniu, albo kupimy nowy!

 

- ogrzewanie – w przypadku napełnienia instalacji twardą wodą, już podczas pierwszych cykli podgrzewania wody na ścianach wymiennika/kotła wytrąci się kamień kotłowy tworząc bardzo skuteczną warstwę izolacyjną (1mm grubości tej warstwy to spadek sprawności urządzenia o 9%) w pewnych przypadkach niweczy to zabiegi o posiadanie wysoko sprawnego kotła grzewczego. Osadzający się na powierzchniach zaworów mieszających kamień kotłowy skutecznie ogranicza ich ruch doprowadzając niejednokrotnie do blokady i w konsekwencji do zerwania napędu.

- baterie i zawory – kamień kotłowy jest bardzo twardy. Przedostawanie się jego drobin pomiędzy powierzchniami zaworów ściera je, powodując utratę szczelności i zwiększenie oporów ruchu. Czasem może dojść nawet do kompletnego zablokowania zaworu, szczególnie w przypadku rzadko używanych zaworów kulowych.

   

Ulotka MIĘKKA WODA 1,37MB

W skrócie - co "zawdzięczamy" twardej wodzie:
 • Powstawanie plam na zlewozmywakach i wannach.
 • Uszkadzanie włosów, przesuszanie skóry, uczucie świądu.
 • Twarda woda jest powodem także większych problemów, związanych z osadzaniem się wapnia i magnezu na rurach, co prowadzi do zatykania rurociągów.
 • Wzrost kosztów podgrzewania wody (do mycia, prania, itp.).
 • Zwiększone zużycie środków piorących - zagrożenie dla środowiska naturalnego.
Rozwiązaniem jest zmiękczacz SaoCal!

       

Foto: Husty.pl

Foto: Husty.pl

Foto: Husty.pl

Foto: Husty.pl

WRÓĆ DO OFERTA